Wie wil je inschrijven?

Ben je reeds lid?

Indien je geen lid bent, moeten we ook je identiteitskaart inlezen. Daarvoor dienen we af te spreken op de club.
Zodra het kan, nodigen we je daarvoor eens uit.

Tijdens onze sportieve of andere activiteiten nemen wij soms foto’s die we later op onze website of social media gebruiken.
Graag hebben we hier je uitdrukkelijke toestemming voor.

Hierbij geef ik KFC BO Beerzel de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken en verwerken voor haar leden- en clubregistratie.

Totaal: euro