Aanpassing wedstrijduren

Teneinde een betere spreiding te krijgen van het publiek tijdens de jeugdwedstrijden, hebben we een aanvraag gedaan om de wedstrijduren te laten aanpassen.
Alle wedstrijden die normaal om 11.00 uur zouden plaatsvinden, verhuizen naar 10.30 uur.
De wedstrijden van 12.30 uur vangen vervolgens aan om 13.00 uur.