Coronamaatregelen

Graag willen we de bezoekers van onze sportinfrastructuur nog even wegwijs maken in de huidige geldende maatregelen, zoals we die doorkregen van de gemeente.

Sinds 20 november is het gebruik van het CST verplicht bij wedstrijden en tornooien vanaf 50 personen indoor en 100 personen outdoor.
Spelers en scheidsrechters vallen niet onder deze richtlijn. Evenmin is deze van toepassing bij trainingen.

Het dragen van een mondmasker is wel altijd verplicht vanaf het betreden van de sportinfrastructuur.
Dus ook wanneer u als toeschouwer buiten de wedstrijd bijwoont.
Het mondmasker mag enkel worden afgenomen wanneer u neerzit in de kantine, waar het horecaprotocol geldt.
Het CST is daar altijd van toepassing, en u mag maximum per 6 aan een tafel plaatsnemen.

Wij hopen van harte dat deze maatregelen worden nageleefd.

#bobeerzel #samentegencorona