Douchen voorlopig niet meer toegestaan

De gemeente Putte verspreidde op 25/9 volgende raadgeving :

Binnen de gemeentelijke veiligheidscel werd beslist om alle Putse sportclubs extra te waarschuwen over de risico’s van het gebruik van gezamenlijke kleedkamers en douches.
Wanneer er binnen de groep een speler positief test op Covid-19, wordt iedereen die met deze persoon een kleedkamer/douche heeft gedeeld, beschouwd als een hoog risicocontact.
Dit betekent een verplichte quarantaineperiode voor allen en de afname van een coronatest.

De hoge vochtigheid en de beperkte ruimte in de kleedkamers/douches verhogen het verspreidingsrisico van het virus.
Dit is uiteraard ook van groot belang om het besmettingsrisico te beperken en dit in het belang van de gezondheid van de spelers.

Omwille van deze reden, raadt de gemeentelijke veiligheidscel het voor alle sportclubs dan ook ten stelligste af om nog gebruik te maken van kleedkamers en doucheszeker voor jeugdspelers.

Als club hebben we besloten om deze raadgeving ter harte te nemen en ons hierbij aan te sluiten.

Vanaf 25/9 mag er niet meer gedoucht worden op de club. De kleedkamers blijven wel beschikbaar om je om te kleden.

Online inschrijven

Op onze website hebben we een online aansluitingsformulier voorzien.

Al onze leden zouden via deze module moeten inschrijven. Aansluitend krijg je een email met betalingsinstructies.

We vragen je het lidgeld over te maken voor einde juni. Dan kan onze bestelling voor de kledij tijdig vertrekken, en staat iedereen bij aanvang van het seizoen in het nieuw.

Ploegen

Als je het filmpje op onze social media gemist hebt, kan je onder het tabblad “Ploegen” nog eens rustig kijken wie je trainer is. Ook vind je hier de trainingsuren en proberen we je tijdig te informeren over aankomende tornooien waaraan we deelnemen.