Privacyverklaring

KFC BO Beerzel verzamelt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap).
Voor onze goede werking, maar ook bijvoorbeeld in kader van subsidiewetgeving hebben wij deze gegevens nodig, waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Rijksregisternummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom?
KFC BO Beerzel verwerkt deze gegevens :
– om uw inschrijving en uw betaling te kunnen afhandelen
– voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere info zoals reclame voor activiteiten
– om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– om in geval van een ongeval of kwetsuur een aangifte te kunnen doen

Welke info delen wij met derden?
KFC BO Beerzel verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
– Om u te kunnen inschrijven bij de overkoepelende Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).
– In het geval van een ongeval of kwetsuur om de aangifte te kunnen doen, waarna deze het dossier verder afhandelt.

Recht tot inzage
U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien of te wijzigen, alsook kan u verzoeken om deze te verwijderen.
Evenzeer kan u uw toestemming tot gegevensverwerking weer intrekken, of bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Hoe wij uw gegevens beschermen
Deze website is beveiligd via SSL encryptie.
Persoonlijke info kan slechts geraadpleegd worden door iemand die beschikt over een geldige gebruikersnaam en paswoord.

De bescherming van uw gegevens nemen wij ernstig. Wij nemen dan ook gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onbevoegde toegang tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, contacteer ons dan.