Bestuur

API

Dominique Wittocx is binnen onze club de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API).
Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij haar terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Als Club-API luistert zij naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in alle discretie en verleent ze je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Inhoudelijk zal ze zich niet in de zaak verdiepen of aan waarheidsvinding doen.
Verder formuleert ze als Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

Het is belangrijk dat in een sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt voor iedereen duidelijk bij wie hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten. Een club-API kan rekenen op ondersteuning en opleiding via de Federatie-API van Voetbal Vlaanderen.

Heb je een vraag, vermoeden of klacht? Je kan een mailtje sturen naar api@bobeerzel.be of bellen naar 0495 26 33 28. Op zaterdag is Dominique regelmatig aanwezig op de club en kan je haar persoonlijk aanspreken.

Terreinverzorger

Michael Van Rompaey

Logistiek medewerker

Claudia Le Page