Missie

Bij KFC BO Beerzel willen wij ons inzetten voor elke speler. Opdat elke speler een degelijke (voetbal)opleiding krijgt.
BO Beerzel moet de club zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar spel en plezier primeren.


Visie

Niettegenstaande wij een zekere discipline vragen van onze spelers, moet er vooral plaats zijn voor plezier.
Plezier voor iedereen. Voor jong en oud, voor speler en supporter.
Bij onze jeugdspelers speelt elk kind minstens een halve wedstrijd. Het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang.
Sociale contacten en vaardigheden vinden wij als club minstens even belangrijk als de rangschikking in een klassement.