Het lidgeld voor het Eerste elftal en de reserven bedraagt 275 euro.
Voor alle andere leden is het lidgeld 175 euro.
Elk tweede en volgend lid van hetzelfde gezin betaalt slechts 140 euro,
indien het gaat om een minderjarig lid.

Mocht je na inschrijving onze email niet ontvangen hebben, controleer dan zeker je spamfolder.
Het lidgeld mag betaald worden op onze rekeningnummer BE23 1430 6390 2691     GEBABEBB.